NCGC - Nederlands Centrum voor Geweldige Communicatie

GC voor Coaches en Therapeuten

Coaches en Therapeuten Communiceren Geweldig®
4 bijeenkomsten

Wat levert dit op?

  • Verdiepte empathische luister- en spreekvaardigheden;
  • Werkelijk horen van behoeften van anderen;
  • Verbinding maken met de cliënt, zonder jezelf in te brengen;
  • Reflecteren en parafraseren zodat de cliënt zich waarlijk gehoord ervaart;
  • Actieve uitbreiding van je gevoel- en behoeften woordenschat;
  • Vermogen om te werken met het onderscheid tussen: IK omdat IK & ik omdat jij.

Waarom deze training?

Om als coach of therapeut de helpende houding te versterken en met de cliënt een stap verder te komen. De essentie achter verhalen te leren horen en kantelend terug te geven. Om belevingen van anderen onder woorden vandaan te kunnen halen en er woord aan te geven. Om de impact te ondervinden van empathie naast sympathiseren, adviseren en oplossingen aandragen. Om te beseffen dat behoeftes onze levensenergie zijn en dat er talloze strategieën zijn om die te vervullen. Om vaardig en in volle besef groei, kracht en vrijheid door te geven aan elk individu. Om af- en aan-spraken helder te formuleren. Kortom om zelf effectief te zijn in de helpende relatie en om de ander ruimte te geven en resultaten te bereiken.

Wat komt aan bod?

De 4 elementen van Geweldloze Communicatie. Daarnaast: meningen, oordelen, waarnemingen, verzoeken en eisen.  Werksituaties, eigen patronen herkennen en ombuigen. Vaardigheden aan de hand van het GC model inbedden. Met de stopwatch behoeftes achter meningen en oordelen gissen. Vaardigheid & reflectie alom.

Coaches en Therapeuten Communiceren Geweldig©

Training volgen?

Neem Contact met ons voor meer informatie over deze training.