NCGC - Nederlands Centrum voor Geweldige Communicatie

 

Geweldig Communiceren VERVOLG

Versterk je luistervaardigheid en zeggingskracht


Je hebt als basis minimaal 24 uur GC achter de rug. Nu gaan we leren om dit gereedschap vloeiender toe te passen en makkelijker in te zetten. Eerst frissen we de basiskennis op, dan gaan we aan de bak met empathie en eerlijk uiten.


In dit laboratorium oefenen we gesprekken in rollenspellen, onder coachende begeleiding. Oefenen, herhalen en nog eens herhalen. Die sneer die ons tot nu toe de kast op kreeg, wordt nu een hefboom naar zeggingskracht en begrip. Waardig onze eigen ruimte innemen en de ruimte van de ander te respecteren.


Ontklonteren: wat bij de ander hoort daar laten en ons toe eigenen wat bij onszelf hoort. De regie over ons leven (terug)nemen en draagkracht faciliteren om te bereiken wat we willen. Autonoom in verbondenheid.