NCGC - Nederlands Centrum voor Geweldige Communicatie

Marshall B. Rosenberg Ph.D.


6 OKTOBER 1934 - 7 FEBRUARI 2015

Download audio (58 sec) waar Marshall spreekt over 'Power and Choice'

Marshall Rosenberg (6 oktober 1934 - 7 februari 2015) is grondlegger van Geweldloze Communicatie. Nonviolent Communication (NVC) is een communicatiemodel met de intentie om vanuit mededogen te -leren- spreken en luisteren. Marshall heeft gestudeerd en gewerkt bij Carl Rogers, een van de grondleggers van de humanistische psychologie.

Sleutelrol

De aspecten van een helpende relatie, zoals beschreven in een onderzoek van Carl Rogers waar Marshall aan mee werkte, hebben een sleutelrol gespeeld in Marshalls ontwikkeling van NVC. Dit schrijft Marshall in zijn belangrijkste boek: Nonviolent Communication - A language of life.

Respect

Marshall Rosenberg heeft op een voor ons heldere en aansprekende manier een proces en model ontwikkeld waarmee, vanuit respect voor de ander en jezelf, het leven kan worden verrijkt.

New Mexico

Marshall is oprichter van het Center for Nonviolent Communication (CNVC), gevestigd te Albuquerque. Tot eind 2011 was hij Educational Services Coordinator en Director van CNVC. Per 1 januari 2012 heeft hij zijn lidmaatschap van de Board van CNVC neergelegd. Op 7 februari 2015 heeft hij dit leven verlaten.

Meer informatie over Marshall Rosenberg en CNVC via www.cnvc.org. en Facebook/MarshallRosenberg

Marshall Rosenberg

"What I want in my life is compassion, a flow between myself and others based on a mutual giving from the heart."