NCGC - Nederlands Centrum voor Geweldige Communicatie

Klachtenreglement NCGC

© Nederlands Centrum voor Geweldige Communicatie

Doel en verantwoordelijkheid
1. Het Nederlands Centrum voor Geweldige Communicatie (“NCGC”) biedt opleidingen voor het ontwikkelen en aanleren van communicatietechnieken, gebaseerd op het door Marshall Rosenberg ontwikkelde gedachtegoed Geweldloze Communicatie / Nonviolent Communication.

De trainers van NCGC zijn door het in Albuquerque – NM – USA gevestigde Center for Nonviolent Communication (CNVC) als NVC / GC trainers gecertificeerd.

Tijdens de opleidingen worden de volgende onderdelen behandeld:

Verantwoordelijkheid nemen voor wat er bij je leeft, door je eigen gevoelens en de daaraan ten grondslag liggende behoeften te identificeren en door helder en concreet verzoeken te verwoorden, zodat de ander vrij van oordelen hoort waar het om gaat.
Met nieuwsgierigheid luisteren naar de wezenlijke betekenis van de boodschap van anderen.

Resultaat
2. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van uw eigen inzet, participatie, oefenen en inspanning.

Klachten
3. Wij stellen het op prijs als u uw eventuele klachten direct aan ons meldt. Wij nemen deze zeer serieus en zullen met u naar oplossingen zoeken.
4. Ook als uw rekening betaald wordt door een andere opdrachtgever, onze indirecte klant, willen wij graag dat u uw eventuele ontevredenheid en klachten met ons deelt.
5. Aan het eind van een opleiding vragen wij u middels een evaluatieformulier naar uw mening over de cursus.

Schriftelijk klachten
6. Indien u een schriftelijke klacht indient ontvangt u binnen twee weken bericht van de ontvangst van de klacht. Hierin laten wij u weten:

- Hoe wij de klacht verder in behandeling nemen
- Op welke termijn wij dit hopen te hebben afgerond.

7. Wij streven ernaar uw klacht binnen zes weken tot tevredenheid af te handelen. Wij zullen u schriftelijk vragen of uw klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. Uiteraard bent u zelf vrij om met uw klachten naar buiten te treden; wij streven ernaar dat daar geen aanleiding toe zal zijn.
8. Als wij besluiten uw klacht niet in behandeling te nemen ontvangt u daarvan binnen een week bericht, met motivatie waarom wij uw klacht niet in behandeling nemen.
9. Aan de hand van de ernst van de klacht, de aanwijsbare oorzaak en de verantwoordelijkheid doen wij u een aanbod. Dit kan zijn dat onzerzijds geen verdere acties worden ondernomen, of dat een correctie, genoegdoening en/of een vervangende dienst aangeboden wordt.
10. NCGC streeft ernaar u hierover uiterlijk 2 weken na ontvangstbevestiging te berichten. Deze termijn kan, indien daar aantoonbare redenen voor zijn, worden verlengd. Daarover wordt u dan schriftelijk of per e-mail geïnformeerd.
11. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw instemming wordt de klacht aan derden gemeld.
12. Schriftelijk ingediende klachten worden vijf jaar bewaard, vervolgens vernietigd.

Mediation
13. Wanneer u met uw klacht niet tot overeenstemming komt met NCGC kan deze klacht uitsluitend doorgegeven worden aan Mevrouw M Doodeman. Mevrouw M Doodeman is gecertificeerd trainer GC. Website: www.communicerenvanuitjehart.nl
14. Het oordeel van mediator is bindend, dat wil zeggen dat NCGC verplicht is het advies op te volgen.
15. Bij de mediator ingediende klachten worden vijf jaar bewaard en vervolgens vernietigd.

Nederlands Centrum voor Geweldige Communicatie
Juli 2014